Generálny kľúč

Podstatou systému generálneho alebo hlavného kľúča je, že každá osoba (kľúč) otvára dvere s vopred prideleným oprávnením. Na základe určených prístupových práv sa zamedzí nepovoleným vstupom. Systém hlavného a generálneho kľúča slúži na pohyb osôb v bytových domoch, vo firmách ale aj v domácnostiach.

Výhody systému generálneho kľúča:

  • Jeden kľúč otvára vopred určené vložky, už žiadne neprehľadné zväzky kľúčov
  • Získate absolútnu kontrolu nad tým kto môže otvárať určité dvere
  • Kľúče so systémov podliehajú prísnej evidencii 
  • Kópie kľúčov môžu vyrábať len oprávnený správcovia po predložení bezpečnostnej karty
  • Vysoká úroveň bezpečnosti ponúkaných systémov

Použitie systémov generálneho kľúča:

  • Rodinné domy
  • Prevádzkové priestory
  • Kancelárie
  • Ubytovacie zariadenia
  • Obchodné prevádzky

 V prípade záujmu o systém generálneho kľúča nás kontaktujte. Na základe našich skúseností Vám vyberieme to najlepšie riešenie.